o Nas

Fundacja Dbamy o Zabytki powstała z pasji osób, które pragną rozpowszechniać wiedzę na temat zabytków i dziedzictwa kulturowego Polski.

Poprzez działalność Fundacji chcemy służyć podnoszeniu świadomości dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych jak wielkim darem jest wielowiekowa tradycja i przeszłość historyczna związana z Państwem Polskim.

Fundacja swojś Misję realizuje poprzez: - wspieranie wszelkich działań na rzecz renowacji zabytków - propagowanie wiedzy na temat polskiej spuścizny narodowej

Drogą do powyższych celów jest opracowywanie przez naszą Fundację dokumentacji inżynieryjno-budowlanej i konserwatorskiej, inwentaryzacje obiektów, techniczne projekty i zabezpieczenia poprzez współpracę z osobami fizycznymi i podmiotami prawnymi, jak również organizowanie przez nas wycieczek historycznych, konferencji i sympozjów.

Fundacja Dbamy o Zabytki przekazuje wiedzę historyczną na terenie Polski, aspirując jednocześnie do bycia ambasadorem kultury polskiej i dziedzictwa narodowego w innych krajach. Szersze informacje na temat działalności i Misji Fundacji Dbamy o Zabytki zawarte są w Statucie Fundacji

Z poważaniem

Prezes Zarządu Fundacji

Kontakt z nami

Fundacja Dbamy o Zabytki

ul. Rozłucka 14/26

04-029 Warszawa

tel. 570 366 997

e-mail: fundacja@dbamyozabytki.pl